บริษัท เอส.เจ สกรูไทย จำกัด
โทร 034-410-888, 034-410-694, 034-410-753-7, 064-197-9191
  • th

ส่วนประกอบของลวดสลิง


ส่วนประกอบของลวดสลิง

ลวดสลิง

ส่วนประกอบของลวดสลิง

ลักษณะทั่วไปของลวดสลิงจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนประกอบใหญ่ๆคือ แกนของลวดสลิง เกลียวของลวดสลิง และ จำนวนเส้นของลวดสลิง แต่ละเส้นของลวดสลิงจะมีความอิสระในตนเองที่ทำให้ลวดสลิงมีความแข็ง ความนุ่ม ความละเอียด หรือ ความหยาบในแต่ละประเภทของลวดสลิง ตัวอย่างเช่น (6*37 IWRC) ลวดสลิงไส้เหล็กมี6เกลียวแต่ละเกลียวมีเส้นลวดสลิงจำนวน 37 เส้น

เกร็ดความรู้การนำสลิงไปใช้อย่างถูกวิธี

1. เราควรรู้จุดประสงค์ของงานที่เราจะนำลวดสลิงไปใช้เพื่อความถูกต้องในขนาดของลวดสลิง การรับน้ำหนักที่ถูกต้อง
2. ลวดสลิงในแต่ละขนาดจะมีการรับน้ำหนักที่มีความแตกต่างกันไปฉะนั้นเราควรปรึกษาวิศวกร วิทยากรเกี่ยวกับลวดสลิง หรือ บุคคลที่มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ลวดสลิง
3. ลวดสลิงมีความแข็งและนิ่ม ตามโครงสร้างของลวดสลิงหากเส้นลวดของลวดสลิงมีขนาดใหญ่จะทำให้สลิงมีความแข็งมาก(บิดตัวยาก) สลิงนิ่ม(บิดตัวง่าย)
ขึ้นอยู่กับหน้างานที่นำลวดสลิงไปใช้ เนื่องจากงานในอุตหาหกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความหลากหลายมากจึงควรระบุให้แน่ชัดว่าควรจะใช้ลวดสลิงแบบไหนเพื่อนที่จะตรงตามจุดประสงค์
4. ลวดสลิงขนาดเล็กจนถึงลวดสลิงขนาดกลางและขนาดใหญ่ ลวดสลิงไส้เหล็กนินมหรือเหมาะเเก่งานในน้ำหรือทะเล เพราะว่า เหล็กไม่อมน้ำเหมือนลวกสลิงไส้เชือก ทำให้ลวดสลิงมีการเสื่อมสภาพตัวช้ากว่า
5. การรัดหรือการนำลวดสลิงมาประกบกันทำได้  2 วิธีใหญ่ๆ  
 5.1 การใช้กิ๊บจับลวดสลิง นิยมใช้กันประมาณ2-3 ตัวต่อหัวสลิงสลิง 1 ข้าง
 5.2 เป็นการใช้เครื่องไฮดรอลิกส์ในการอัดตัวปลอกอลูมิเนียมเข้ากับตัวเส้นลวดสลิง วิธีที่2นี้จะไม่สามารถเเก้ไขอะไรได้เนื่องจากตัวปลอกอลูมิเนียมจะห่อหุ้มลวดสลิงและเป็นเนื้อเดียวกันกลมเกลียวกันเป็นหนึ่งเดียว

มองหาลวดสลิงราคาถูก นึกถึงเรา เอส.เจ สกรูไทย 087-825-9898